Szukaj

KategoriaMarkaRozmiarKolor

Słowo kluczowe

Więcej opcji

Newsletter

Polecane strony

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.barokowadama.pl prowadzony jest przez firmę F.H.U. Barokowa Dama Małgorzata Bergius, NIP 876-153-16-14, REGON 340807972, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Kalinkowej 24/8, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Grudziądza, pod numerem 025892/10.


Warunki sprzedaży

 1. Sklep internetowy www.barokowadama.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.barokowadama.pl.
 3. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z F.H.U. Barokowa Dama.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o jego przyjęciu (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
 5. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
  • w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – po potwierdzeniu e-mailem przyjęcia zamówienia przez F.H.U. Barokowa Dama,
  • w przypadku płatności przelewem bankowym – po uznaniu rachunku bankowego F.H.U. Barokowa Dama kwotą zamówienia.
 6. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu rozpoczęcia jego pakowania przez F.H.U. Barokowa Dama. Zmian można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 7. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane (umowa sprzedaży za wykonaną) z chwilą dostarczenia wszystkich zamówionych towarów do klienta.
 8. Jeżeli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, ze względu na niedostępność części lub wszystkich produktów objętych zamówieniem, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, poprzez e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Klient, po otrzymaniu wiadomości o niedostępności części produktów objętych zamówieniem, może zrezygnować z realizacji zamówienia w całości lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia. Klient informuje Sklep o swojej decyzji poprzez e-mail, przesyłany na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ze Sklepu informacji o niedostępności części zamawianego asortymentu. W przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta zamówienie zostaje anulowane. W przypadku niedostępności wszystkich produktów zamówienie Klienta zostaje automatycznie anulowane z chwilą powiadomienia o tym fakcie klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia Klienta bez podania przyczyn.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i są podawane w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Całkowita wartość zamówienia składa się z ceny zamówionych towarów oraz kosztów przesyłki.

Warunki dostawy towarów i formy płatności

 1. Dostawa towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju.
 2. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska – przesyłka priorytetowa: do 7 dni roboczych; firma kurierska: 4 dni roboczych).
 3. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionych towarów, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sklepem.
 4. Sklep akceptuje następujące formy płatności za sprzedany towar:
  • gotówką przy odbiorze – należność pobiera listonosz lub kurier
  • przelewem bankowym.
 5. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia z formą płatności ustaloną jako przelew płatność nie zostanie uregulowana, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostarczeniu towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 7. Klient jest proszony o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki Klient może zgłosić reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować Sklep o tym fakcie lub zgłosić reklamację bezpośrenio do Sklepu.

Odstąpienie od umowy – zwrot towaru

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub nadanie towaru z dokumentem sprzedaży przed jego upływem.
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachów (np. kremów lub perfum), z przyczepionymi oryginalnymi metkami, w oryginalnych opakowaniach.
 3. Koszt zwrotu towaru ponosi klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem.
 4. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany towar (wraz z kosztami wysyłki towaru do klienta, o ile klient je poniósł) przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe w terminie 5 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. W przypadku zwrotu należności do klienta przekazem pocztowym, na wskazany przez klienta adres, sklep zwraca należność w terminie 5 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. 

Wymiana towaru

 1. Klient może dokonać wymiany zakupionych w Sklepie towarów, bez podawania przyczyny, w ciągu 28 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionych towarów.
 2. Wymiany dokonuje się poprzez złożenie w Sklepie nowego zamówienia, a następnie odesłanie, w ciągu 28 dni kalendarzowych od pierwotnego odebrania, towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachów (np. kremów lub perfum), z przyczepionymi oryginalnymi metkami, w oryginalnych opakowaniach, wraz z dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem wymiany.
 3. W przypadku gdy cena nowo zamówionych produktów jest niższa od ceny zapłaconej przez Klienta dla produktów wymienianych Sklep zwróci różnicę w cenie produktów na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego na wskazany adres. W przypadku gdy cena nowo zamówionych produktów jest wyższa od ceny zapłaconej przez Klienta dla produktów wymienianych Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty różnicy w cenie produktów gotówką przy odbiorze lub przelewem bankowym.
 4. Sklep ponosi koszty przesłania towaru w przypadku pierwszej wymiany towarów. W przypadku drugiej i kolejnych wymian towaru koszty przesyłki obciążają Klienta.

Reklamacje

 1. Jeżeli towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy Klient jest zobowiązany do jego odesłania do Sklepu na własny koszt, z opisem wady i wskazaniem żądania reklamacyjnego.
 2. Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni momentu otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł wybrać inny towar z oferty sklepu w cenie odpowiadającej cenie towaru co do którego została zgłoszona reklamacja lub odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać zwrotu zapłaconej ceny towaru (wraz z kosztami wysyłki, o ile zostały przez Klienta poniesione).
 5. Sklep zwraca Klientowi należność za towar, co do którego została reklamacja uznana za zasadną, przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres w terminie 5 dni, licząc od dnia uznania reklamacji.

Dane osobowe

 1. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez F.H.U. Barokowa Dama informacji zawartych w zamówieniu, w celach statystycznych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Klient ma prawo o wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
 3. Klient składając zamówienie oświadcza, że wszelkie informacje podane przez Niego są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie przez Sklep zamówienia Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. F.H.U. Barokowa Dama zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów w każdym czasie, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia w Sklepie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 3. F.H.U. Barokowa Dama zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o ewentualnych zmanach będą się pojawiać na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.